UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANAI

www.ur.gov.lv

Uzņēmumu reģistrs

www.vid.gov.lv

LR Valsts ieņēmumu dienests

www.bank.lv

Latvijas Banka

www.likumi.lv

Tiesību akti

www.csb.gov.lv

Centrālā statistikas pārvalde

ec.europa.eu/enterprise

Eiropas portāls MVU

www.em.gov.lv

Ekonomikas ministrija

www.liaa.gov.lv

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

www.altum.lv

Latvijas attīstības finanšu institūcija

www.innovation.lv

Latvijas Inovāciju portāls

www.investeriga.lv/atsperiens

Grantu programma «Atspēriens»