Atklāts RTU Studentu biznesa inkubators

2009. gada 17. februārī, Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) tika atklāts jaunizveidotais RTU Studentu biznesa inkubators, kurā atbalstu gada garumā saņems sešu labāko biznesa ideju autori, kas konkursa kārtībā tika atlasīti no studentu vidus.

RTU Studentu biznesa inkubators atrodas Rīgā, Pulka ielā 3/3, RTU Zinātnes un tehnoloģiju parka teritorijā, kur jau darbojas gan RTU Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs, gan RTU Rīgas Inovāciju inkubators, kā arī šobrīd tiek rekonstruēta ēka RTU Reģionālā biznesa attīstības inkubatora vajadzībām.

RTU Studentu inkubators atbalstu sniegs sešu biznesa ideju autoriem: RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes studentam Rūdolfam Kresem, īstenojot eko-konstruktoru ražošanu, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studentei Artai Seilei, attīstot ideju par īpašu kaķu gultu ražotnes izveidi. Studentu biznesa inkubatora pakalpojumus saņems arī RTU Būvniecības fakultātes absolvents Raivis Kampenuss, kas iecerējis īstenot vieglo tērauda būvkonstrukciju projektēšanas, ražošanas un būvniecības procesu.

Inkubatora pakalpojumus saņems arī RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes students Linards Volks, kurš iecerējis izstrādāt un ražot daudzfunkcionālu krēslu bērniem.

Atbalsts RTU Studentu inkubatorā tiks sniegts arī divu biznesa ideju autoriem, kuru idejas komercnoslēpuma dēļ pagaidām netiek atklātas – RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes studentiem Linardam Veidem un Kristīnei Leitietei, kā arī RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes studentiem Robertam Mednim un Reinim Tropiņam.

RTU Studentu biznesa inkubatora atbalsta saņemšanai RTU Karjeras centrā kopumā tika iesniegtas 13 biznesa idejas. Sešu konkurētspējīgāko ideju autori gada garumā varēs saņemt atbalstu ideju īstenošanai: aprīkotas telpas, grāmatvedības un juridiskās konsultācijas, nozares ekspertu konsultācijas produktu tehnoloģiju pilnveidē u. c.