Paziņoti RTU Zelta fondā iekļauto absolventu vārdi 12.09.2013

2013. gada 12. septembrī svinīgā ceremonijā tika paziņoti to 75 izcilāko absolventu vārdi, kas iekļauti RTU Zelta fonda izlasē. Kopumā šogad Zelta fonda izlasei tika izvirzīti 196 RTU absolventi.

«Šis ir ļoti veiksmīgs projekts, kas tapis, RTU Karjeras centram sadarbojoties ar RTU Studiju departamentu. Būt iekļautiem RTU Zelta fonda informatīvajā izdevumā nozīmē to, ka darba tirgum šie absolventi tiek piedāvāti kā labākie savā jomās. Tā ir iespēja iegūt labākas darba vietas, kas sniedz arī nenovērtējamu pieredzi, kura noderēs sākot uzņēmējdarbību,» atzīst RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis.

«Cilvēki ir galvenā bagātība, un jūs, absolventi, esat RTU galvenā bagātība. Novēlu jums pilnvērtīgu un veiksmīgu karjeru, un esmu pārliecināts, ka nesīsiet RTU vārdu pasaulē. Protams, novēlu jums arī daudz mīlestības un veiksmi personiskajā dzīvē,» pasniedzot absolventiem Atzinības rakstus, novēlēja RTU mācību prorektors profesors Uldis Sukovskis.
RTU Zelta fonds izveidots, lai cildinātu izcilākos RTU absolventus, informētu sabiedrību par viņu sasniegumiem un veicinātu absolventu karjeras izaugsmi. Veidojot Zelta fonda izlasi, tika ņemta vērā ne tikai absolventa vidējā atzīme, bet arī studiju laikā veiktās sabiedriskās aktivitātes, panākumi zinātnē un sportā. Kandidātus iekļaušanai RTU Zelta fondā izvirza attiecīgās studiju programmu direktori sadarbībā ar RTU Karjeras centru.

Pirms četriem gadiem izveidotā absolventu zelta izlase ik semestri tiek publicēta RTU mājaslapā, kā arī īpašā RTU Zelta fonda informatīvajā izdevumā, kuru saņems RTU Karjeras centra sadarbības uzņēmumi.