Publiskā runa tiešsaistes vidē

Publiskā runa tiešsaistes vidē

Publiskā runa arī tiešsaistes formātā paliek publiska. Kā sagatavoties prezentēt sevi un savus darbus, mācoties attālināti?

Pieslēdzies semināram par pārliecinošas uzstāšanās!

Daudzi uzskata, ka prasme publiski uzstāties ir noslēpumaina māksla, kas piemīt tikai nedaudziem izredzētajiem. Taču neviens cilvēks nav dzimis orators.

Lai pārdomātu savas uzstāšanās prasmes pirms noslēgumu darbu aistāvēšanas sezonas, pieslēdzies praktiskai un interaktīvai lekcijai un noskaidro:

 • Kā neiemidzināt auditoriju?
 • Kā panākt, ka jūs uzklausa un saprot?
 • Kā piesaistīt klausītājus?
 • Kā atstāt lielisku iespaidu, izdarot  to iedarbīgi un eleganti?
 • Lekcijas mērķis ir palīdzēt studentiem iegūt pārliecību par savām spējām,  pārliecināt auditoriju un atstāt pozitīvu iespaidu.

  Pēc lekcijas:

  Pārzināsiet, kādas prasmes nepieciešamas uzstājoties un kā tās pielietot praksē;

  Zināsiet, kā izveidot prezentācijas saturu;

  Izpratīsiet, kā cilvēki uztver jaunu informāciju.

  Sākums: 07.05.2020., 17.00

  Ilgums: 1h

  Lekciju vada: Zita Šulca konsultante, vadītājs, iedvesmas un radošuma pārdošanas koučs un optimiste, kam svarīga ir motivācija un rezultāts. Pēc izglītības jurists, ar 20 gadu pieredzi personāla vadībā un dažādu apmācību veidošanā un vadīšanā.

Survey about financial aid (donations)

Dear students,

This survey is meant to provide essential information for one student bachelor thesis at Hochschule Rhein-Waal, Kleve.
So, thank you for agreeing to take part in this important survey about financial aid (donations) to Sub-Saharan-Africa.
To fulfil the purpose of this survey, only students whose ORIGIN lies in Europe can participate (thanks for your understanding).

The survey will only take 2 – 3 minutes of your time. The survey will be anonymous so, rest assured your answers will be treated confidentially.

Survey

Liebe Student*innen,

Diese Umfrage dient zur Beschaffung wichtiger Informationen für ein Schüler Bacherlorarbeit an der Hochschule Rhein-Waal, Kleve.
Deshalb danke ich Ihnen, dass Sie an dieser Umfrage über Finanzielle Hilfe (Spenden) in Subsahara-Afrika teilnehmen.
Um den Zweck dieser Umfrage zu erfüllen, dürfen nur Studenten europäischer Herkunft teilnehmen, vielen Dank für Ihr Verständnis.

Der Fragebogen wird nur zwei bis drei Minuten dauern. Die Umfrage ist anonym, also seien Sie versichert, dass Ihre Antworten vertraulich behandelt werden.

Fragebogen