ICSS Brussels on 12 July 1C3-5E9

You are welcome to join ICSS XIX, 19th International Conference on Social Sciences in Brussels on 12-13 July 2019 at the premises of Université Libre de Bruxelles.
You are welcome to register with your abstract, full paper and poster presentation in person or virtually until 30 June 2019 at:
https://euser.org/icss19/
The conference has 5 sessions in the fields of Social, Educational, Language, Economics and Multidisciplinary Sciences.
The accepted abstracts/full texts are published in proceedings book with ISBN and the full texts in one of the 12 scientific indexed journals, four of which published by De Gruyter.

Important Dates
Registration & Abstract Deadline: 24 June 2019 (early registrations and abstracts are appreciated)
Payment Deadline: 5 July 2019 (early payments will be helpful for better travel planning)
Conference Dates: 12-13 July 2019
Authors can send the full text: within a month after the conference
We will publish full text proceedings: within 5 weeks after the conference
We will publish scientific journals: within 5 weeks after the conference

Participation Fees
In-Person: 1 author: €210, 2 Authors: €140 each, 3+ Authors: €130 each*
Virtual: 1 author: €190, 2 authors: €110 each, 3+ authors: €100 each**
Second Paper of the same author(s): €140

Contact information:

Email: icss19@euser.org
Tel, WhatsApp:+32 258 806

Workshop: Dialogue about GENDER EQUALITY

On Tuesday, June 11th, 14:00-16:00 at Riga Technical University Faculty of Electronics and Telecommunications, room 121 (Āzenes street 12) a workshop on gender equality will take place. Working language – English.

Workshop is organized in cooperation with Center MARTA and the goal is to reflect on how inequality affects us in our relationships, talking about gender stereotypes and roles.

Description of the workshop: As we said, we want to create a space for debate, where we can all share experiences and talk about how gender affects us in many situations in our daily lives, so that we can become aware and empowered.

Main topics:

  • Stereotypes, gender roles, prejudices;
  • Toxic relationship (myths of romantic love, cycle of violence, adaptation mechanism);
  • Resources available in Riga.

Seminar will be led by:

Alba Maria Sánchez Álvarez (Social Worker by the Universidad de Oviedo) and Kimey Barrionuevo Santamaria (Social Integrator by Universidad del País Vasco), two students in their last year of Promotion of Gender Equality studies in Spain, who are doing their internship in the Centre Marta.

Participation is limited, please register in advance!

Register for the workshop by filling the electronic application form

For additional information contact eva.patmalniece@rtu.lv

Praktiskais seminārs studentiem “Saruna par dzimumu līdztiesību”

Otrdien, 11. jūnijā, no plkst. 14.00 līdz 16.00 Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes 121. auditorijā, Āzenes ielā 12 notiks praktiskais seminārs par dzimumu līdztiesību. Semināra darba valoda – angļu.

Seminārs organizēts sadarbībā ar “Centru Marta” un tā mērķis ir diskutēt par dzimumu lomām un stereotipiem, kā arī apzināt, kā nevienlīdzība ietekmē mūsu savstarpējās attiecības.

Seminārs plānots kā vieta un laiks sarunai un iespējai dalīties pieredzē par to, kāda ietekme ir dzimumam dažādās mūsu ikdienas dzīves situācijās, kā apzināties stereotipu un dzimumu lomu ietekmi un kādi resursi mums pieejami, lai nepieļautu neveselīgas attiecības vai no tām izkļūtu.

Semināra galvenie temati: stereotipi, dzimumu lomas, aizspriedumi, toksiskas attiecības (mīti par romantisko mīlestību, vardarbības cikls, pielāgošanās mehānismi), Rīgā pieejamie resursi.

Semināru vadīs Alba Maria Sánchez Álvarez (topošā sociālā darbiniece no Universidad de Oviedo) un Kimey Barrionuevo Santamaria (topošā sociālās iekļaušanas speciāliste no Universidad del País Vasco) – pēdējā kursa studentes no Spānijas, kurā studiju programmā “Dzimumu līdztiesības veicināšana” apgūst praksi “Centrā Marta”.

Dalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc lūdzam pieteikties savlaicīgi.

Pieteikšanās semināram notiek, aizpildot elektronisko anketu

Papildu informāciju iespējams saņemt, sūtot jautājumus uz e-pastu eva.patmalniece@rtu.lv