PwC Latvija aicina studentus uz bezmaksas darbnīcu

Pētījumi rāda, ka jau pēc dažiem gadiem vairāk nekā trešdaļa no prasmēm, kas ir svarīgas mūsdienu darba vidē, vairs nebūs aktuālas. Tiek prognozēts, ka, sākot ar 2020. gadu, tehnoloģiju attīstība būs ievērojami ietekmējusi to, kā mēs dzīvojam un strādājam. Daudzas profesijas izzudīs un daudzas tiks veidotas no jauna. Tomēr viens ir pilnīgi skaidrs – cilvēku prasmēm būs jāpielāgojas mainīgajiem darba apstākļiem. Lai palīdzētu spert pirmos soļus šajā virzienā, PwC Latvia aicina Latvijas augstskolu studentus uz bezmaksas darbnīcu (lekcija + praktiska aktivitāte) “10 prasmes veiksmīgai karjerai 2020. gadā”.

Lekcijas laikā pastāstīsim par 10 nozīmīgākajām prasmēm veiksmīgai karjerai 2020. gadā, kā arī iepazīstināsim ar aizraujošiem uzdevumiem, lai šīs prasmes attīstītu.

Vietu skaits ierobežots.
Pieteikšanās obligāta: https://www.pwc.com/lv/lv/forms/pieteiksanas-pwc-lekcijai.html

Norises vieta: PwC birojs, Kr. Valdemāra iela 21, Rīga
Datums: 11.04.2019.
Laiks: 16:00 – 18:00

 

RTU aicina uzņēmējus uz tikšanos

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) trešdien, 17. aprīlī, aicina uzņēmumu pārstāvjus uz tikšanos, lai iepazīstinātu ar daudzveidīgām sadarbības iespējām ar universitāti. Par saviem darbības virzieniem un iespējamām sadarbības formām uzņēmējus informēs pārstāvji no vairākām RTU struktūrvienībām, kuras ikdienā sadarbojas ar dažādu jomu uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem. Tikšanās notiks Ķīpsalas ielā 6, 117. aud., tās sākums plkst. 14.00 un apmēram plānota divas stundas.

Programmā:

1. Vizīte RTU Dizaina fabrikā

RTU Dizaina fabrika ir inovāciju un uzņēmējdarbības platforma ar vislabāk aprīkoto prototipēšanas darbnīcu Baltijas valstīs, augsti kvalificētu ekspertu komandu un zinātnisko atbalstu uzņēmējiem, vadītājiem un studentiem, lai radītu inovāciju idejas, augstas pievienotās vērtības produktus un inženiertehniskus risinājumus.

2. Karjeras centra prezentācija

RTU Karjeras centrs veido un uztur kontaktus ar RTU studentu un absolventu potenciālajiem darba devējiem, organizē seminārus un individuālas konsultācijas par karjeras veidošanu, kā arī rīko plaša mēroga Karjeras atbalsta pasākumus.

3. RTU Attīstības fonda prezentācija

RTU Attīstības fonds piesaista organizāciju, juridisku un fizisku personu ziedojumus un dāvinājumus, lai RTU veidotu par modernu izglītības un zinātnes centru, kā arī sniegtu finansiālo atbalstu, piešķirot stipendijas talantīgākajiem un trūcīgiem studentiem un informētu studējošos par prakses iespējām.

4. RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra prezentācija

RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs nodrošina tehnoloģiju pārneses procesus, cieši sadarbojas ar industrijas pārstāvjiem, meklējot labākos risinājumus gan uzņēmumu attīstībai, gan zinātnisko ideju komercializēšanai. Centrs pārvalda RTU intelektuālā īpašuma portfeli, identificē un licencē RTU pētījumu rezultātus.

5. Nepilna laika studiju un tālākizglītības kursu iespējas

RTU piedāvā izglītības strādājošajiem – ir iespējas studēt gan darba dienu vakaros, gan sestdienās. Tālākizglītības nodaļa kvalifikācijas celšanai vai maiņai piedāvā plašu tematisko kursu klāstu, kā arī organizē izglītības kursus pēc uzņēmumu pieprasījuma.

Viena no RTU prioritātēm ir sadarbība ar uzņēmumiem – saskaņā ar darba devēju aptauju rezultātiem, RTU jau septiņus gadus pēc kārtas ir darba devēju ieteiktākā augstskola Latvijā. Visas RTU fakultātes gan studiju satura veidošanā, gan prakses un karjeras iespēju nodrošināšanā, gan citos jautājumos cieši sadarbojas ar savas jomas uzņēmumiem, un šī sadarbība ir novērtēta arī starptautiskā līmenī – «QS World University Rankings 2019» īpaši augstu uzteikta RTU reputācijas darba devēju vidū.

Lai pieteiktos pasākumam, lūgums aizpildīt anketu līdz 15. aprīlim.

Papildu jautājumu gadījumā sazināties:
Una Vorma
Karjeras atbalsta un pakalpojumu nodaļas vadītāja
Studentu servisa departaments
Āzenes iela 6, Rīga
Tālr. +371 67089025, +371 29582221
una.vorma@rtu.lv; karjera@rtu.lv

Dites Liepas seminārs par elektronisko etiķeti

Ceturtdien, 4.aprīlī, plkst. 16.30 Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes 120. auditorijā, Āzenes ielā 12 notiks seminārs par elektronisko etiķeti un raksturīgākajām kļūdām. Šis jautājums mūsdienās ir īpaši aktuāls, jo elektroniskos saziņas kanālus mēs izmantojam ik brīdi, taču bieži piemirstam, ka elektroniskā etiķete jeb netiķete ir būtiska lietišķas rakstveida saziņas sastāvdaļa un tajā jāievēro tikpat svarīgi savstarpējās komunikācijas noteikumi kā lietišķā rakstveida saziņā kopumā, pat vēl vairāk – bez pareizrakstības jautājumiem svarīga ir arī lietišķa etiķete un psiholoģijas aspekti.

Seminārā runāsim par svarīgākajiem elektroniskās sarakstes noteikumiem un biežāk pieļautajām kļūdām, kā arī trūkumiem un nepilnībām lietišķajā rakstveida saziņā kopumā.

Semināru vadīs Dr. philol. Dite Liepa, monogrāfijas «Latvijas preses valoda» (2012) autore, sociolingviste un lektore ar vairāk nekā 20 gadu darba stāžu dažādās Latvijas augstskolās. D. Liepa ir vairāku desmitu publikāciju autore par valodas prakses un sociolingvistikas jautājumiem.

Semināra galvenie temati:

  • Elektroniskā saziņa: noteikumi un to pārkāpumi;
  • Lingvistikās vides daudzveidība latviešu valodā (labie un mazāk veiksmīgie piemēri uzrakstos, skatlogos, reklāmās utt.);
  • Lietišķas latviešu valodas pamatnoteikumi;
  • Aktuāli valodas prakses un valodas kultūras jautājumi (atbildes uz jautājumiem).

Pieteikšanās semināram notiek, aizpildot elektronisko anketu

 

Papildu informāciju iespējams saņemt, sūtot jautājumus uz e pastu eva.patmalniece@rtu.lv.

Nato samita simulācijas spēle

Ārlietu ministrija, atzīmējot Latvijas dalības NATO 15. gadadienu un Alianses 70. gadadienu, aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 25 gadiem pieteikties dalībai NATO samita simulācijas spēlē.

Galvenā balva spēles uzvarētājiem – apmaksāts brauciens uz NATO mītni Briselē.

Simulācijas spēles mērķis ir veicināt zināšanas un interesi par NATO un starptautiskās drošības un aizsardzības politikas jautājumiem, izpratni par NATO lēmumu pieņemšanas procesu, kā arī sekmēt erudīcijas spēju uzlabošanos.

Pieteikšanās simulācijas spēlei sākas 8. martā, un tajā var piedalīties ikviens Latvijas students un jaunietis, kuru interesē drošības politika un NATO darbība, veidojot divu cilvēku komandu. Lai pieteiktos dalībai simulācijas spēlē, katrai komandai ir jāsagatavo līdz vienai minūtei garš video pieteikums un kopā ar pieteikuma anketu līdz 29. marta plkst. 17:00 jānosūta uz e-pasta adresi: konkurss@lato.lv. Video pieteikumā nepieciešams demonstrēt zināšanas un izpratni par Latvijas drošības politiku un NATO darbību. Video pieteikums var būt intervijas, ziņu sižeta, sarunas vai kādā citā formātā.

Vienlaikus video pieteikums jāpublicē arī savā Facebook profilā, pievienojot mirkļbirkas #LVNATO15 #WeAreNATO un atzīmējot Ārlietu ministriju un Latvijas Transatlantisko organizāciju (LATO). Konkursa nolikumu un komandu pieteikumu iespējams lejupielādēt Ārlietu ministrijas mājaslapā.

  1. aprīlī tiks paziņotas 29 labākās komandas, kuras tiks aicinātas piedalīties simulācijas spēlē. Savukārt 15. aprīlī visu 29 izraudzīto komandu dalībnieki tiks aicināti uz Ārlietu ministriju, kur izlozes kārtībā komandas noteiks valstis, kuras pārstāvēs simulācijas spēlē. Dalībnieki arī tiks iepazīstināti ar spēles scenāriju.

Simulācijas spēle norisināsies 15. maijā pamatā Ārlietu ministrijas telpās, kā arī daļēji spēles scenāriju paredzēts izspēlēt Latvijas Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Ādažos. Spēlē katra komanda pārstāvēs vienu no NATO dalībvalstīm, un tām būs jāpanāk vienošanās par kopīga paziņojuma sagatavošanu, vienlaikus turpinot aizstāvēt savas valsts pozīciju konkrētajos politiskajos, militārajos, ekonomiskajos un sociālajos jautājumos.

Komandu darbu, aktivitāti, argumentāciju un uzvedību vērtēs ekspertu komisija, kas pēc simulācijas spēles beigām paziņos trīs labākās komandas, kuras attiecīgi iegūs dažādas balvas.

Spēles rīkošanu atbalsta LATO, Aizsardzības ministrija, kā arī Latvijas Ārpolitikas institūts.

https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/62747-piesakies-nato-simulacijas-spelei-2019

 

TransNav 2019

It is our great pleasure to invite you to take part in the 13th International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation TransNav 2019, which will be held from 12 to 14 June 2019 (Wednesday-Friday) in Gdynia, Poland. The Conference is jointly organized by the Faculty of Navigation of the Gdynia Maritime University and The Nautical Institute.

The papers will be published in 2019 and 2020 issues of TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. This journal is indexed by the following services: Web of Science Core Collection – Emerging Sources Citation Index, SCOPUS, EBSCOhost, Directory of Open Access Journals, TRID Database and others. The full papers will be peer-reviewed before acceptance, to maintain the quality of the final publication in order to meet the requirements of the academic and research community. This Conference will rely on its Committees as the main contributing body to the review process and acceptance of papers.

We are interested in problems related to Sea Transportation and each form of Navigation, especially to Marine Navigation, Inland Navigation, Pilot Navigation, Under Water Navigation, Land Navigation, Indoor Navigation, Urban Navigation, Personal Navigation, Astro Navigation, Aeronautical Navigation, Air Navigation, Satellite Navigation, Deep Space Navigation, Green Navigation, Ice Navigation, Arctic Navigation, Polar Navigation, Tactical Navigation, Integrated Navigation, Alternate Navigation, Inertial Navigation, Autonomous Navigation, Multi-Sensor Navigation, Cognitive Navigation, Terrestrial Navigation, Radio Navigation, Radar Navigation, Electronic Navigation, and e-Navigation.

The focus of International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation TransNav is high-quality, scholarly research that addresses development, application and implications, in the field of maritime education and training (MET), nautical science, maritime safety management, maritime policy sciences, maritime industries, marine environment and energy technology. Subjects of papers include telecommunications, electronics, robotics, computer engineering, astronomy, mathematics, GNSS, geodesy, GIS, cartography, hydrography, meteorology, command and control, psychology, operational research, maritime traffic engineering, risk analysis, theoretical physics, operation in hostile environments, instrumentation, mechanical engineering, ergonomics, port and ocean engineering, financial planning and law. Also of interest are logistics, transport and mobility. The conference provides a forum for transportation researchers, scientiscts, engineers, navigators, ergonomists, and policy-makers with an interest in maritime researches. Additionally special session on Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) research will be organized.

The Conference will be held in Gdynia, the one of the youngest Polish cities, which is reflected in its appearance and atmosphere. Its bustling centre and harbour are visited mainly in the summer, due to its maritime location and the long sandy beaches. Throughout the entire year, it plays the role of one of Poland’s major seaports and a major shipbuilding area. Apart from the shipyard, Gdynia is a thriving centre of business, boasting the status of the most prosperous Polish city. Its close vicinity to two other towns, Gdansk and Sopot, which together form an urban agglomeration, helps to develop commercial activity.

On the website you can find the First Announcement. Although the deadline for Conference registration passed 31st October 2018, for your information the gate is still open. You can use the Conference Website: http://transnav2019.am.gdynia.pl. We are waiting for the registartioin, abstract and full paper submission till 10th of April 2019. The Conference registration fee is expected to be in the range €550-650, which will include the technical programme attendance, one copy of the conference proceedings, welcome reception, lunches, coffee-breaks and conference gala dinner. The papers will be published in TransNav Journal (www.transnav.eu).

Please reserve your time to visit us in the middle of June and do not forget to inform your colleagues about our Conference. If you have any questions, please feel free to contact us: transnav@am.gdynia.pl

IEEE Conference in Istanbul/Turkey

The Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering and Technology, International Islamic University, Islamabad, Pakistan is organizing 5th International Conference on Power Generation Systems and Renewable Energy Technologies (PGSRET), which will take place in Istanbul/Turkey on 26-27 August 2019. The event is highly international with the technical collaboration and joint organization of International Islamic University (Pakistan), and local institutions Istanbul Technical University (Turkey) and Gazi University (Turkey).

This two-day conference will be held at one of the most pioneering universities on engineering, namely, Istanbul Technical University. In addition to academicians and technicians, experts, engineers, professionals, policymakers, investors, sector representatives, industrial bodies and and other parties are welcome to the event. The event will cover keynote talks, regular advanced R&D oral presentations, specific lectures, and poster presentations and offers opportunity to review recent developments in the energy systems and technologies from micro- to mega researches. The conference covers many topics under different fields such as renewable electricity/power generation, sustainable systems and technologies and can be seen at http://pgsret.iiu.edu.pk . All accepted papers will be published in IEEE Explorer.

Venue: Istanbul Technical University, Faculty of Civil Engineering, Maslak, 34469, Maslak/Istanbul, Turkey

 

 

Seminārs par laika plānošanu

Trešdien, 10. aprīlī, plkst. 16.30 Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātē (RTU BIF), Ķīpsalas ielā 6A/6B , 139. telpā notiks RTU Karjeras centra organizēts seminārs par efektīvu laika plānošanu.

 

Studenta ikdiena ir piepildīta ar vairākām aktivitātēm un reizēm šķiet, ka laika mācībām, ārpusstudiju aktivitātēm vai privātai dzīvei vairs nepietiek. Semināra laikā apskatīsim dažādas laika plānošanas sistēmas, to priekšrocības, kā arī izmēģināsim praksē vairākas tehnikas.

 

Semināru vadīs RTU Karjeras centra psiholoģe konsultante Viktorija Gaina.

 

Pieteikšanās semināram notiek, aizpildot anketu.

 

Papildu informāciju iespējams saņemt, sūtot jautājumus uz e-pastu viktorija.gaina@rtu.lv

IV International Scientific Conference “INDUSTRY 4.0”

Humanity is facing the biggest challenge of its existence. The proposed strategy in “INDUSTRY 4.0”, is where the physical world merges with the virtual. Information technology, telecommunications and manufacturing are united when the means of production are becoming more independent.

It is still impossible to say how smart factories will look in the future. The scientists from around the world, from all scientific fields are called to seek an answer to the many challenges of “INDUSTRY 4.0”.

On behalf of the Scientific-technical Union of Mechanical Engineering, Republic of Bulgaria we have the pleasure to invite you to participate in thе IV International Conference in Bulgaria “INDUSTRY 4.0” which will be held from 24 to 27 June 2019 in the Hotel ATLANTIS Resort&Spa”, Burgas, Bulgaria.

Complete information about the conference can be found in the attached file and on the conference website http://industry-4.eu/ The conference program will give you the chance to find new friends and ideas, to relax, to amuse, and amusements and becoming acquainted with the Black Sea charm.

Video filmēšanas un montāžas kursi

Alises Rozes Dizaina studija aicina pievienoties pedagogus un studentus
5 mēnešu Video filmēšanas un montāžas kursiem video mākslinieka Asatuura
Keim vadībā. Kursu sākums: 16. marts!

Pieteikšanās elektroniski mājas lapā: ARSTUDIO.LV
Kursi norisinās Alises Rozes Dizaina studijas mācību centrā,  Rīgā, Kr.
Barona 59/61
Video kursi piedāvā apgūt video mākslu sākot no video uzņemšanas
procesa, filmēšanas laukuma anatomijas, tehnikas, kompozīcijas un
operatora darba paņēmieniem, skaņas ieraksta, audio montāžas, gaismu
pielietojuma līdz īsta projekta izstrādei.

Video kursu pedagogs Asatuurs Keim (asatuurs.com)  Asatuurs Keim
(Asatūrs Keimatļans) ir Lielbritānijā dzīvojošs latviešu jaunās paaudzes
mākslinieks, kurš   galvenokārt, darbojas laikmetīgās fotogrāfijas un
video mākslas jomā. Multimediju producēšanas studijas FromTheSky
dibinātājs, tostarp vada audio vizuālās mākslas kursus Braitonā –
Lielbritānijā.

Kursu maksa: 252.00 €/mēn.
Kursu norises laiks:  Sestdienās, Svētdienās  no plkst.10:00 – 18:00, 1x
mēnesī
Pieteikšanās kursiem norisinās elektroniski, mūsu studijas mājas lapā:
ARSTUDIO.LV , aizpildot pieteikuma anketu, vai sazinoties ar mums pa
tālr.: +371 20038534 vai e-pasta adresi: linda@arstudio.lv.

– 10% atlaide visam kursam ar Swedbank ISIC un ITIC karti;
– 10% atlaide, ja atkārtoti apmeklējat Alises Rozes mc mākslas kursus
pusgada laikā pēc pēdējo kursu beigšanas;
– 5% atlaide, ja maksā par kursiem visu summu uzreiz.

Karjeras dienas apmeklētāji novērtē aktīvākos un atraktīvākos uzņēmumus

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Karjeras dienu, kas šogad pulcēja 140 uzņēmumus no 37 dažādām nozarēm, apmeklēja aptuveni 2000 RTU un citu augstskolu studenti. Šogad izstādes apmeklētāji visaugstāk novērtēja uzņēmuma «Accenture» stendu, «Kurbads» saņēma dalībnieku simpātiju balvu, bet Valsts ieņēmumu dienests (VID) atzīts par studentiem draudzīgāko iestādi.

RTU Karjeras dienas otrs apmeklētāju augstāk novērtētais stends šogad bija uzņēmuma «Printful», bet trešais – «Tele2». Studentiem draudzīgākie uzņēmumi noteikti pēc aizvadītajā gadā noslēgto prakses līgumu skaita, un aiz VID ierindojās «A.B.C.», bet trešajā vietā – uzņēmums «Binders».

Karjeras diena šogad norisinājās 22. februāri un šogad pirmo reizi bija starptautiska. Līdztekus kuplajam uzņēmumu pulkam, kurus studenti varēja iepazīt klātienē, norisinājās arī dažādi izglītojoši karjeras izziņai veltīti pasākumi.

RTU Karjeras dienu atbalstīja: MSC Shared Service Center Riga, SIA «Atea Global Services», SIA «Evolution Latvia», VISMA, AS «Emergn», «Printful Latvia AS», SIA «Kronus». Informatīvi atbalsta: Karjeras un izglītības portāls SIA «Prakse.lv», SIA «CVO Recruitment Latvia», SIA «CV-Online Latvia».

Pasākuma fotogalerija.