Aicinām RTU studentus uz semināru par CV un motivācijas vēstuli

Otrdien, 14. martā, no plkst. 16.30 līdz 18 Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē (RTU APF), Rīgā, Ķīpsalas ielā 6, 115. telpā notiks RTU Karjeras centra organizētais seminārs «CV un motivācijas vēstule – tikai 6 sekundes, lai pateiktu par sevi svarīgāko!»

 

Semināra laikā uzzināsi:

  • Kā izskatās labs un mūsdienīgs CV
  • Kas ir labie un sliktie CV piemēri
  • Kādi ir paņēmieni uzmanības piesaistīšanai
  • Kādas ir motivācijas vēstules 3 mācības
  • Kādas ir biežākās darba meklētāju kļūdas CV un pieteikuma vēstules sagatavošanā

 

Semināru vadīs Baiba Kreišmane, CVO Recruitment Latvia Mārketinga un komunikācijas vadītāja.

Pieteikšanās semināram notiek, aizpildot elektronisko anketu 

Pēc elektroniskas pieteikšanās saņemsiet atbildes e-pastu par dalības apstiprināšanu.

Papildu informāciju iespējams saņemt, sūtot jautājumus uz e-pastu: viktorija.gaina@rtu.lv 

RTU Karjeras dienā studenti varēs satikt vairāk nekā 100 uzņēmumu pārstāvjus

Vairāk nekā 100 dažādu nozaru uzņēmumu pārstāvji 2. martā piedalīsies Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Karjeras dienā Ķīpsalā, prezentējot savu piedāvājumu studentiem – potenciālajiem darbiniekiem un praktikantiem. RTU Karjeras diena šogad notiks jau 14. reizi un tā tradicionāli ir lielākais studentu karjeras un prakses jautājumiem veltītais pasākums Latvijā, kas šo gadu laikā palīdzējis studentiem uzsākt vai attīstīt savu profesionālo karjeru.

«Karjeras diena topošajiem speciālistiem ir lieliska iespēja izprast iespējas darba tirgū. Mēs šogad dalīsimies savā pieredzē un zināšanās, rādot ko spēj paveikt Latvijas uzņēmums, iedrošinot jauniešus uzdrīkstēties un apjaust, ka iespēju horizonti ir plaši. Mūsu uzņēmums jaunajiem inženierzinātņu un datorzinātņu jomas speciālistiem piedāvā dinamisku un progresīvu darba vidi aeronautikas nozarē. Karjeras dienas laikā izsludināsim pieteikšanos praksei un savā komandā uzņemsim labāko pretendentu,» stāsta SIA «Atlas Aerospace» radošā direktore Linda Vanaga. 

Lai nodrošinātu iespēju visiem RTU studentiem piedalīties Karjeras dienā, saskaņā ar studiju prorektora rīkojum 2. martā no plkst. 14 līdz 16 ir atceltas nodarbības. Karjeras dienā aicināti piedalīties ne tikai RTU, bet arī pārējo Latvijas augstskolu studenti. Viņiem  būs iespēja klātienē iepazīties ar uzņēmumu pārstāvjiem, iztaujāt viņus par karjeras vai prakses iespējām, uzņēmumu specifiku, prasībām un nosacījumiem darbiniekiem, kā arī citiem jautājumiem. Uzņēmumu pārstāvji studentiem būs sagatavojuši daudzpusīgas aktivitātes – konkursus, testus un sniegs karjeras konsultācijas.

Lai studentu saruna ar potenciālajiem darba devējiem Karjeras dienā norisinātos veiksmīgāk, RTU Karjeras centrs aicina sakārtot un paņemt līdzi savu CV. «CV ir pirmais kontakts ar potenciālo darba devēju un arī priekšstats, ko par sevi veidojam. Konsultācijā ir iespēja saņemt «skatu no malas», kas var palīdzēt pielāgot CV konkrētajai vakancei vai vienkārši pamanīt detaļas, ko pats var palaist garām,» norāda RTU Karjeras centra konsultante Viktorija Gaina. Saņemt ieteikumus CV uzlabošanai varēs 6., 13., 20. un 27. februārī no 9.30 līdz 19, konsultējoties ar Karjeras centra speciālisti klātienē Studentu servisa centrā, Āzenes ielā 6 vai sūtot CV uz e-pastu Viktorija.Gaina@rtu.lv.

Šogad pirmo reizi Karjeras dienā norisināsies Sarunu bibliotēka. Tajā studentiem būs iespēja aci pret aci sarunāties ar kādu no 13 profesionāļiem no finanšu, IT, ķīmijas, dizaina, būvniecības, valsts aizsardzības, siltuma apgādes, tirdzniecības, ķīmijas un citām nozarēm. Lai piedalītos Sarunu bibliotēkā, studentiem iepriekš jāaizpilda reģistrācijas anketa, izvēloties interesējošās jomas pārstāvi un rezervējot sarunai kādu no piedāvātajiem laikiem. 

RTU Karjeras diena ir iemantojusi plašu atpazīstamību ne tikai studentu, bet arī uzņēmumu vidū. To pierāda 2016. gada martā notikušais pasākums, kuru apmeklēja gandrīz 2000 studentu un kurā piedalījās 80 uzņēmumu, pārstāvot 28 dažādas nozares. No daudziem apmeklētājiem tika saņemtas pozitīvas atsauksmes par Karjeras dienas nepieciešamību.

Ekonomikas ministrijas prognozes liecina, ka darba tirgū jau patlaban trūkst inženierzinātņu un augsto tehnoloģiju speciālistu, tāpēc RTU studenti un absolventi darba tirgū ir ļoti pieprasīti. RTU absolventu iesaisti darba tirgū augstu novērtējuši arī starptautiskie eksperti, «QS Stars» universitāšu reitingā absolventu nodarbinātības kategorijā RTU piešķirot augstāko novērtējumu – piecas zvaigznes. Arī «The Times Higher Education World University Rankings 2016-17», kura rezultāti tika publiskoti 2016. gada septembrī, īpaši augstu ir novērtēta RTU sadarbību ar industriju un uzņēmējiem. 

RTU Karjeras dienu atbalsta: SIA «Atea Global Services», SIA «Lattelecom», Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, SIA «Atlas Aerospace». Informatīvie atbalstītāji: karjeras un izglītības portāls SIA «Prakse.lv», SIA «CVO Recruitment Latvia», SIA «CV-Online Latvia».

RTU Karjeras diena notiks ceturtdien, 2. martā, no plkst. 10 līdz 16 Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā, Ķīpsalas ielā 8. 

Dalībnieki

RTU Karjeras dienas katalogs

RTU Karjeras centrs

RTU Karjeras dienas Facebook lapa. 

Rezervē datumu!

Ar Studiju prorektora rīkojumu 2.martā varēsi bez raizēm doties uz RTU Karjeras dienu 2017, jo no plkst. 14 līdz 16 nodarbības tiks atceltas.
RTU Karjeras diena 2017 pulcē dažādus darba devējus un studentus vienuviet – starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā. Uz tikšanos RTU Karjeras dienā 2017!

Students are welcomed to participate in the event during RTU Career Day 2017

The Communication Library has been created inspired by the Living Library where people become “alive books” and share their stories with any interested parties, thus creating a live personal dialogue.

During RTU Career Day, on the Profession Shelf of the Communication Library a lot of stories of professionals representing different fields will be found. Students will be given an opportunity to ask questions and gain information on career opportunities, job selection process, success stories and difficulties, as well as daily work routine, etc.

Time: 2 March 2017 at 11:00 am–2:00 pm

Six Discussion Sessions: at 11:00 am, 11:30 am, 12:00 pm, 12:30 pm, 1:00pm, and 1:30 pm

Place: Kipsala International Exposition Center, Conference Room No. 1

The number of participants is limited, to participate in Communication Library please fill questionnaire.

For more information, contact us by email at  viktorija.gaina (at) rtu.lv or by phone 67089053.

RTU Karjeras dienā 2017 studenti tiek aicināti piedalīties sarunu bibliotēkā

Sarunu bibliotēka ir veidota, iedvesmojoties no “dzīvās bibliotēkas” formāta, kur cilvēki kļūst par “dzīvajām grāmatām” un dalās ar interesentiem savos stāstos, un tas sniedz iespēju veidot dzīvu personisku dialogu.

Karjeras dienas “Sarunu bibliotēkas Profesiju plauktā” būs rodami dažādu jomu
profesionāļu stāsti. Studentiem tiks piedāvāts laiks, vieta un iespēja uzdot jautājumus par profesijām, to izvēles procesu, veiksmēm, grūtībām, darba ikdienu u. c.

Laiks: 2017. gada 2. marts, 11.00–14.00
Sarunas notiek sešās sesijās: 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 13.30.
Vieta: Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā, konferenču zāle Nr. 1.

Karjeras dienas “Sarunu bibliotēkā” būs atrodami 13 dažādu jomu profesionāļu stāsti. Studentiem tiks piedāvāta iespēja uzdot jautājumus par profesijām, to izvēles procesu, veiksmēm, grūtībām, darba ikdienu u. c.

Vietu skaits ir ierobežots, lūdzam pieteikties “Sarunu bibliotēkai”, aizpildot pieteikuma anketu.

Papildu informāciju var iegūt rakstot e-pastu uz viktorija.gaina@rtu.lv vai zvanot pa tālruni 67089053.

On the Career Day students will be able to meet more than 90 business representatives

On the Career Day students will be able to meet more than 90 business representatives

On 2 March 2017 in Kipsala, more than 90 representatives of companies operating in various economic sectors will take part in the Career Day of Riga Technical University (RTU) presenting their offers to students – potential employees and trainees. The Career Day of RTU will be organized for the 14th time and it is the largest event devoted to student career and practice related issues in Latvia, which over the years has helped students start or develop their professional career.

Students of RTU and other Latvian higher education institutions are invited to participate in the Career Day. They will have an opportunity to get acquainted with the companies’ representatives, get to know future career or internship opportunities, company specifics, requirements and prerequisites for employees, as well as other issues. Representatives of companies will organize diverse activities for students, such as competitions, tests and career consultations.

To conduct successful negotiations with potential employers on the Career Day, RTU Career Centre recommends students to take along their CV. “CV is the first contact with a potential employer and it also makes a first impression. Consultation is the opportunity to get “outside view”, which can help adjust CV for a particular vacancy or simply change the details one can miss,” said Viktorija Gaina, RTU Career Centre Consultant. It will be possible to receive recommendations for improving CV on 6, 13, 20 and 27 February from 9.30 am to 7.00 pm, consulting with the specialist of the Career Centre at the Student Service Center, Azenes Str. 6 or by sending CV to e-mail: Viktorija.Gaina@rtu.lv.

RTU Career Day has earned wide recognition both among students and businesses. The Career Day held in March 2016 was attended by almost 2,000 students and represented by 90 companies operating in 28 different sectors. Many visitors gave positive feedback about the necessity of the Career Day.

The forecasts made by the Ministry of Economics prove that in the labor market there is already a lack of engineers and high-tech professionals; therefore, RTU students and graduates are in high demand within the labor market. Employability of RTU graduates in the labor market is also highly appreciated by international experts; in “QS Stars” university rankings under the graduate employment category RTU has been awarded the highest rating – five stars. According to the results of the Times Higher Education World University Rankings 2016–17 published in September 2016, RTU cooperation with industries and businesses was also highly assessed.

RTU Career Day is supported by Ltd. Atea Global Services, Ltd. Lattelecom, State Ltd. Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre. Provision of Information is supported by career and education portal Ltd. Prakse.lv, Ltd. CVO Recruitment Latvia, Ltd. CV-Online Latvia.

RTU Career Day will be held on Thursday, 2 March 2017 from 10 am to 4 pm at the International Exhibition Centre in Kipsala, Riga, Kipsala Str. 8.

RTU Career Day on Facebook.

For more information, contact us by email at karjera (at) rtu.lv or by phone 67089025.

Karjeras dienā studenti varēs satikt vairāk nekā 90 uzņēmumu pārstāvjus

Vairāk nekā 90 dažādu nozaru uzņēmumu pārstāvji 2. martā piedalīsies Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Karjeras dienā Ķīpsalā, prezentējot savu piedāvājumu studentiem – potenciālajiem darbiniekiem un praktikantiem. RTU Karjeras diena šogad notiks jau 14. reizi un tā tradicionāli ir lielākais studentu karjeras un prakses jautājumiem veltītais pasākums Latvijā, kas šo gadu laikā palīdzējis studentiem uzsākt vai attīstīt savu profesionālo karjeru. Read more

Nospodrini savu CV

Lai saruna ar potenciālo darba vai prakses devēju Karjeras dienā būtu veiksmīga, februāra pirmdienas veltam CV sakārtošanai.

6., 13., 20.un 27.februārī no 9.30 līdz 19.00 Tev būs iespēja saņemt konsultāciju pie RTU Karjeras centra karjeras konsultantes.

To var izdarīt klātienē, Studentu Servisa centrā (Āzenes ielā 6) vai elektroniski, sūtot CV uz viktorija.gaina@rtu.lv.

Papildu informāciju var iegūt rakstot e-pastu uz viktorija.gaina@rtu.lv vai zvanot pa tālruni 6708 9053.