Studiju vizīte «Cooperation between education and world of work» 07.-11.10.2013

RTU organizētā mācību vizīte («Cooperation between education and world of work») bija veltīta jauniešu nodarbinātības tematikai, īpašu uzmanību pievēršot jautājumam par sadarbības veicināšanu starp izglītības iestādēm un darba devējiem.