Seminārs darbiniekiem «Stresa menedžments» 24.04.2014

Lekcijas mērķis – padziļināt zināšanas par stresa  rašanās iemesliem, veicināt izpratni par darba un dzīves līdzsvaru, pilnveidot stresa un enerģijas vadības prasmes.
Īss lekcijas saturs:

  • Stresa rašanās cēloņi – ārējie, iekšējie.
  • Kas var mazināt stresu darbā?
  • Darba un dzīves līdzsvars.
  • Daži pašregulācijas paņēmieni.
  • Personības resursu un enerģijas vadīšanas paņēmieni.