Karjeras centra darbības mērķis

Dibināts 2007. gada oktobrī ar mērķi:

  • veicinātu sadarbību un komunikāciju starp augstskolu, studentiem, darba devējiem un RTU absolventiem
  • palīdzēt jauniešiem integrēties darba tirgū un veidot profesionālo karjeru