RTU Zelta fonds vēsture

2017./2018. studiju gada rudens un pavasara semestris

RTU Zelta fondam studiju programmu direktori izvirzīja 253 kandidātus, no kuriem 169 tika iekļauti RTU Zelta fonda četrpadsmitajā izlasē.

2016./2017. studiju gada rudens un pavasara semesstris

RTU Zelta fondam studiju programmu direktori izvirzīja 188 kandidātus, no kuriem 72 tika iekļauti RTU Zelta fonda trīspadsmitajā izlasē.

2015./2016. studiju gada rudens un pavasara semesstris

RTU Zelta fondam studiju programmu direktori izvirzīja 159 kandidātus, no kuriem 89 tika iekļauti RTU Zelta fonda divpadsmitajā izlasē.

2014./2015. studiju gada pavasara semestris

RTU Zelta fondam studiju programmu direktori izvirzīja  152 kandidātus, no kuriem 59 tika iekļauti RTU Zelta fonda vienpadsmitajā izlasē.

2014./2015. studiju gada rudens semestris

RTU Zelta fondam studiju programmu direktori izvirzīja 58 kandidātus, no kuriem 23 tika iekļauti RTU Zelta fonda desmitajā izlasē.

2013./2014. studiju gada pavasara semestris

RTU Zelta fondam studiju programmu direktori izvirzīja 167 kandidātus, no kuriem 77 tika iekļauti RTU Zelta fonda devītajā izlasē.

2013./2014. studiju gada rudens semestris

RTU Zelta fondam studiju programmu direktori izvirzīja 51 kandidātu, no kuriem 20 tika iekļauti RTU Zelta fonda astotajā izlasē.

2012./2013. studiju gada pavasara semestris

RTU Zelta fondam studiju programmu direktori izvirzīja 142 kandidātus, no kuriem 59 tika iekļauti RTU Zelta fonda septītajā izlasē.

2012./2013. studiju gada rudens semestris

RTU Zelta fondam studiju programmu direktori izvirzīja 51 kandidātu, no kuriem 16 tika iekļauti RTU Zelta fonda sestajā izlasē.

2011./2012. studiju gada pavasara semestris

RTU Zelta fondam studiju programmu direktori izvirzīja 145 kandidātus, no kuriem 57 tika iekļauti RTU Zelta fonda piektajā izlasē.

2011./2012. studiju gada rudens semestris

RTU Zelta fondam studiju programmu direktori izvirzīja 52 kandidātus, no kuriem 22 tika iekļauti RTU Zelta fonda ceturtajā izlasē.

2010./2011. studiju gada pavasara semestris

RTU Zelta fondam studiju programmu direktori izvirzīja 116 kandidātus, no kuriem 55 tika iekļauti RTU Zelta fonda trešajā izlasē.

2010./2011. studiju gada rudens semestris

RTU Zelta fondam studiju programmu direktori izvirzīja 49 kandidātus, no kuriem 19 tika iekļauti RTU Zelta fonda otrajā izlasē.

2009./2010. studiju gada pavasara semestris

RTU Zelta fondam studiju programmu direktori izvirzīja 158 kandidātus, no kuriem 68 tika iekļauti RTU Zelta fonda pirmajā izlasē.