Nometne «Step by Step: How to be the BEST of the BEST» vēsture

2015.gads

Nometne norisinājās no 13. līdz 16. augustam Jelgavā jauniešu mītnē «Jaunlīdumi». Studenti pavadīja neaizmirstamu nedēļas nogali, apgūstot dažādas personālās izaugsmes prasmes par tēmām: komunikācija, produktivitāte, prezentācijas prasmes, komandas darbs, emocionālā inteliģence, vienošanās un pārliecināšana. Jāuzsver, ka visu iemācīto treniņu/semināru programmā, studenti varēja pielietot SIA «Prakse.lv» situācijas analīzes uzdevuma risināšanai nometnes pēdējās dienās.
Pasākumā valdīja internacionāla vide, jo bija iespēja sastapt gan dalībniekus, gan trenerus no dažādām valstīm. Visi dalībnieki varēja socializēties šādos kultūras un sporta pasākumos: nakts trasē, kurā bija jāpārvar 8 pārbaudes punkti; improvizācijas teātra uzdevumā; komandas saliedēšanās aktivitātēs; iedvesmas stāstu stāstīšanā (TEDx); rīta rosmē, sportiskās aktivitātēs; dažādās citās vakara spēlēs, kuru rīkošanā iniciatīvu uzņēmās gan organizatori, gan aktīvie dalībnieki. Projekts tika īstenots ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, uzņēmuma «Atea Global services» un «Cytec Global Business services» atbalstu. Gardus produktus nometnes dalībniekiem un organizatoriem piedāvāja «Latvijas Maiznieks».

2014. gads

Nometne norisinājās no 17.-20. jūlijam Tūrisma un atpūtas centrā «Plosti». Visas nodarbības norisinājās angļu valodā, ļaujot studentiem uzlabot savas svešvalodas prasmes. Nometnē bija ieradušies trīs treneri no Latvijas un trīs ārvalstu treneri, kas ļauj dalībniekiem papildus iepazīt citu valstu kultūru. Treniņu tēmas bija: prezentēšanas prasmes, komunikāciju prasmes, līderisms, komandas darbs, produktivitāte un pārliecināšanas spējas. Nometnes sākumā studentus iedvesmoja uzņēmumu «ATEA Global Services» un «Sabiles sidri» pārstāvji. Studentiem bija iespēja risināt Kandavas novada pašvaldības sniegto situācijas analīzes uzdevumu. Nometni šajā gadā atbalstīja Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments, Kandavas novada dome, uzņēmumi – «ATEA Global Services» un «Manpower». Kā arī gardus produktus nometnei piedāvāja uzņēmumi ELPA un FLORA.

2013. gads

Dalībai tika saņemti 103 pieteikumi, kurus izskatot, tika atlasīti 45 piemērotākie kandidāti. Nometnē ieradās 45 studenti, jeb 100% no plānotā dalībnieku skaita. Visas apmācības norisinājās angļu valodā, ļaujot dalībniekiem uzlabot savas svešvalodas prasmes. Treniņu ietvaros norisinājās individuālie un grupu darbi, praktiskās  un teorētiskās nodarbības. Nometnes ietvaros studenti veica SIA «ATEA» situācijas analīzes uzdevumu. Nometni apmeklēja ne tikai ģenerālsponsora SIA «ATEA» pārstāvji, bet arī vieslektori no «Ērenpreiss» un «skatskat.lv».

2012. gads

Trīs dienas no 10.–12. augustam 50 RTU studenti pulcējās BEST-Riga un RTU Karjeras centra rīkotajā nometnē Jelgavas novada «Jaunlīdumos», lai attīstītu savas sociālās prasmes starptautisku BEST treneru un RTU lektoru vadībā.Tika apgūtas tādas prasmes kā līderība, radošās domāšanas metodes, prezentācijas prasmes, projektu un pārmaiņu vadība un vēl daudzas citas. Pasākumā valdīja starptautiska aura, jo ne tikai nometnes aktivitātes notika angļu valodā, bet arī treneri bija no ārvalstīm – Itālijas un Čehijas. Papildus treniņu programmai studentiem bija iespēja iegūtās zināšanas pielietot arī praksē, risinot dažādu problēmu situācijas analīzes (Case Study) uzdevumus, piedaloties uzņēmumu «FIMA» un «ATEA Services & Software» vadītajās lekcijās un diskutēt par dažādiem jautājumiem, ar kuriem uzņēmumi sastopas ikdienas darbā. Nometni atbalstīja: «ATEA Services & Software», «FIMA», Rīgas Rotari klubs, Jelgavas novada Dome, «Coca-Cola Hellenic», «Dansukker», «Fazer» un «Pērnes čipši».

2011. gads

Dalībai nometnē «Step by step: How to be the BEST of the BEST» tika saņemts 121 pieteikums. Nometni apmeklēja ne tikai ģenerālsponsora SIA «ATEA» pārstāvji, bet arī vieslektores no AAS «BALTA» un RTU Doktorantūras skolas.

2010. gads

Dalībai nometnē «Step by step: How to be the BEST of the BEST» tika saņemti 110 pieteikumi. Izvērtēšanas rezultātā tika izvirzīti 50 dalībnieki, kuriem tika sniegta iespēja bezmaksas piedalīties 3 dienu garā «Step by step: How to be the BEST of the BEST» nometnē.