Noderīgas saites

Izglītība Latvijā
www.niid.lv Nacionālā izglītības iespēju datu bāze. Aktuālās izglītības programmas profesionālajās skolās, koledžās un augstskolās, uzņemšanas nosacījumi, jaunās programmas, e-konsultācijas, karjeras izvēles testi.
www.izm.gov.lv LR Izglītības un zinātnes ministrija. Izglītības sistēma, informācija par izglītību, aktualitātes izglītības jautājumos.
www.e-klase.lv Portāli par izglītības jautājumiem skolotājiem, skolēniem un vecākiem.
izglitiba.riga.lv Interešu izglītība, vakances, izglītības iestādes un kursi Rīgā.
www.visc.gov.lv Centralizēto eksāmenu paraugi, vispārējās izglītības saturs.
www.fonds.rtu.lv

www.fonds.lv

www.vitolufonds.lv

Mecenātu stipendijas studijām Latvijā.
Karjeras informācija
www.nva.gov.lv Nodarbinātības valsts aģentūra.
www.lm.gov.lv LR Labklājības ministrija. Sadaļā «Darba devējiem» Latvijas profesiju klasifikators ar profesiju standartiem.
www.prakse.lv Jauniešu karjeras portāls: profesijas, spēles, darbs, izglītība, informācija, pieredze, vakances, projekti.
www.profesijupasaule.lv Profesiju apraksti, intervijas ar profesionāļiem, fotoreportāžas, izglītības iespējas.
tests.dreamfoundation.eu Sevis izzināšanas tests.
www.skillage.eu Skillage karjeras tests.
www.europass.lv Eiropas standarti CV izveidei.
www.jaunatne.gov.lv

http://europa.eu/youth

www.jaunatneslietas.lv

Brīvprātīgo darbs un mobilitātes projekti.
www.virtualaprakse.lv Portāls uzņēmumu iepazīšanai.
www.cv.lv 

www.cvmarket.lv

www.cvor.lv

www.workingday.lv

www.teirdarbs.lv 

www.i-work.lv

www.visidarbi.lv

www.upmatched.com

www.irdarbs.lv

Portāli darba meklētājiem Latvijā.
www.eurojobs.com

www.eurobrussels.com

http://www.praxisnetwork.eu/

Portāli darba meklētājiem Eiropā.
www.likeit.lv Portāls darba meklētājiem IT jomā.
www.am.gov.lv/lv LR Ārlietu ministrija. Slejas «Ārpolitika» sadaļā «Eiropas Savienība» informācija par darbu un stažēšanos Eiropas Savienības (ES) institūcijās un Eiropas Komisijas (EK) vēlēšanu novērošanas misijās.
www.jobted.com Darba iespējas visā pasaulē
Noderīgi informācijas avoti
www.aic.lv Akadēmiskās informācijas centrs. Ārzemju diplomu atzīšana Latvijā.
www.viaa.gov.lv Sadaļā «Euroguidance» informācija skolotājiem un karjeras konsultantiem, informatīvie un metodiskie materiāli karjeras atbalstam. Starptautiskā pieredze un sadarbības iespējas. Sadaļā «Eurydice» apkopota informācija un analītiski pārskati par Eiropas valstu izglītības sistēmām un izglītības politikas aktualitātēm.
www.dreamfoundation.eu Pārbaudi vai esi gatavs ārzemju pieredzei.
www.ec.europa.eu/education Mūžizglītība un mobilitātes ES: politika, izglītība un apmācības, programmas, ziņojumi un pētījumi.
www.refernet.lv Eiropas valstu profesionālā izglītības sistēma, politika, pētījumi un prakse.
www.oecd.org Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija. Pētījumi, rekomendācijas, publikācijas, statistika un indikatori izglītības un karjeras atbalsta jomā.
www.cedefop.europa.eu Eiropas Profesionālās izglītības centrs, Profesionālās izglītības un apmācību sistēmu un politikas pētījumi, analīze u.c.
www.etwinning.lv Eiropas skolu sadarbības programma interneta vidē.
www.career-guide.eu Portāls karjeras izglītības īstenotājiem sadarbības veicināšanai starp skolām.
www.etf.europa.eu Eiropas apmācību fonds. Cilvēkresursu attīstība, izglītība, nodarbinātība, inovācijas, pētījumi, projekti, publikācijas.
www.planet-beruf.de Vācijas Federatīvās Republikas nodarbinātības portāls jauniešiem, skolotājiem un vecākiem par karjeras izvēles jautājumiem.
www.learndirect.com E-padomi un e-mācības.
www.balticcouncil.org Angļu valodas testi: IELTS, Cambridge.
www.educationusa.lv Studiju iespējas ASV.
www.studyinaustralia.gov.au Studiju iespējas Austrālijā.
www.edu.ru Studiju iespējas Krievijā.
www.eastchance.com Stipendijas un karjeras iespējas studentiem no Centrālās un Austrumeiropas.
www.bachelorsportal.eu Bakalaura studijas Eiropā.
www.mastersportal.eu Maģistrantūras studijas Eiropā.
www.phdportal.eu Doktorantūras studijas Eiropā.
www.scholarshipportal.eu Stipendiju programmas Eiropā.
www.ergoeducation.com Kursi, vidējā un augstākā izglītība ārzemēs.
www.studyinternational.com Studiju iespējas dažādās valstīs, informācija par augstskolām un padomi.
www.eastchance.com Stipendijas un karjeras iespējas studentiem no Centrālās un Austrumeiropas.
www.duolingo.com Valodu kursu datu bāze.
www.afs.lv
www.yfu.lv
Skolēnu apmaiņas programmas
www.careersinpoland.com Karjeras iespējas Polijā
www.educations.com Studiju iespējas ārzemēs

Resurss : www.viaa.gov.lv/euroguidance

Uzņēmējdarbības uzsākšanai
www.ur.gov.lv Uzņēmumu reģistrs.
www.vid.gov.lv LR Valsts ieņēmumu dienests.
www.bank.lv Latvijas Banka.
www.likumi.lv Tiesību akti.
www.csb.gov.lv Centrālā statistikas pārvalde.
ec.europa.eu/enterprise Eiropas portāls MVU.
www.em.gov.lv Ekonomikas ministrija.
www.liaa.gov.lv Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.
www.altum.lv Latvijas attīstības finanšu institūcija.
www.innovation.lv Latvijas Inovāciju portāls.
www.investeriga.lv/atsperiens Grantu programma «Atspēriens».