Karjeras centra pārstāvju apmaiņas brauciens uz Tomasa Batas universitāti (Tomas Bata University). 08.12.2014.-12.12.2014.

Šī gada decembrī RTU Karjeras centra pārstāves Madara Dzene un Viktorija Gaina Erasmus pieredzes apmaiņas programmas ietvaros tikās ar kolēģiem no Tomasa Batas universitātes Zlinā (Čehijas Republikā).

Uz vietas kolēģus laipni sagaidīja TBU prorektors sociālajos jautājumos David Tuček, Karjeras centra (Job centrum) vadītāja Hana Zahorovska un Konsultāciju centra psiholoģe Pavla Titerova.

Centīsimies turpināt uzlabot RTU Karjeras centra pakalpojumus, ieviest dzīvē jaunas idejas un dalīties ar jums iedvesmā.