On RTU Career Day, Young People Will Meet With Businesses and Pursue Career Education Activities

Students from all Latvian universities are invited to the Career Day of Riga Technical University (RTU), which will take place on 6 March in the International Exhibition Hall in Kipsala and will bring together 130 company representatives from 40 different sectors, in order to gain insight into the situation on the labour market, meet with business representatives in person, establish contacts valuable for career development and participate in educational activities – a discussion, an inspirational workshop and a short interview to explore their opportunities for receiving a very concrete job offer.

This year, the RTU Career Day, the largest youth professional orientation event in Latvia, will be held with the participation of Latvian businesses, as well as four foreign companies, inviting both Latvian and foreign students to it. The Career Day exhibition – meeting with representatives of busiesses at the Exhibition Hall will take place from 10:00 to 16:00 and the admission is free. To enable all RTU students to visit the Career Day, lectures will be cancelled from 12:30 on 6 March.

Alongside with activities in the Exhibition Hall, where young people will meet with business representatives, three educational and practical career-related activities will take place:

• At 11:00 – 12:00, a seminar on profession selection “The Future Is in Your Own Arms” will be held, chaired by TV personality and actress Ieva Florence-Vīksne. The lecturer will share her experience of seeking and finding her profession, will talk about obstacles, overcoming them and using them for her own good. One will also find out during the workshop where to take inspiration from when one wants to give up. Registration is by completing the application form.

• At 12:30 – 13:30, discussion on future skills and labour market challenges will take place, with the participation of the Parliamentary Secretary of the Ministry of Education and Science Reinis Znotiņš, RTU Vice-Rector for Strategic Development Artūrs Zeps, Anta Praņeviča from Fontes company, representative of the Board of RTU Alumni Association and CEO of MILZU company Enno Ence. Participants of the discussion will present their vision of the most important issues on the labour market in terms of its development, inviting visitors to participate as well. The discussion will be moderated by Director of RTU Public Relations Department Ivars Svilāns.

• At 13:00 – 17:00, a speed dating event will take place, with the participation of 50 companies, inviting students to a four-minute talk during which both sides will be able to assess the potential for starting an employment relationship. If interests of both parties coincide, the young people can receive very specific job offers after the event. Upon short interviews, students will be able to meet and talk to representatives of other companies as well. The time from 13:00 to 15:00 is allocated for talks in Latvian and from 15:00 to 17:00 in English, providing an opportunity for foreign students to attend the event. To participate in the speed dating event arranged by the social enterprise Visas Iespējas, it is required to register and complete the application form.

More information is available on the Facebook page.

Karjeras dienā notiks diskusija par nākotnes prasmēm un darba tirgus izaicinājumiem

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Karjeras dienā, kas 6. martā norisināsies starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, notiks vairāki ar karjeras izglītību saistīti informatīvi pasākumi. Viens no tiem – diskusija par nākotnes prasmēm un darba tirgus izaicinājumiem, kurā piedalīsies Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Znotiņš, RTU attīstības prorektors Artūrs Zeps un citi. Diskusija notiks no plkst. 12.30 līdz 13.30.

Lai runātu par nākotnes darba tirgu, diskusijā, kurā būs iespēja iesaistīties arī klausītājiem, piedalīsies augstskolas, likumdevēju, industrijas un RTU absolventu, kā arī personāla atlases kompāniju pārstāvji.
 1. Zeps sniegs ieskatu, kā RTU veicina nākotnes prasmju veidošanos studentiem, stāstīs par RTU ekonomisko ietekmi un devumu, kā arī iepazīstinās ar topošās RTU stratēģijas idejām.
 2. Znotiņš stāstīs par valsts lomu un atbildību izglītības, prasmju attīstībā un sniegs savu skatījumu par pārmaiņām izglītības procesā.
Diskusijā piedalīsies uzņēmuma «Fontes» pārstāve Anta Praņēviča. Viņa stāstīs par to, kādas prasmes no darbiniekiem sagaida darba devēji un kādas ir pasaules tendences darba tirgū.

Diskusijā piedalīsies arī industrijas pārstāvis – RTU absolvents no ražošanas uzņēmuma «MILZU» Enno Ence.

Diskusiju moderēs RTU Sabiedrisko attiecību departamenta direktors Ivars Svilāns un tā būs skatāma arī tiešraidē ziņu aģentūras LETA mājaslapā.

RTU Karjeras diena ir lielākais studentu karjeras un prakses jautājumiem veltītais pasākums Latvijā, kas pulcē plašu dažādu nozaru uzņēmumu klāstu.

RTU Karjeras diena norisināsies 2020. gada 6. martā no plkst. 10.00 līdz 16.00 starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Ķīpsalas ielā 8. Apmeklētājiem pasākums ir bez maksas. Tajā piedalās vairāk nekā 100 uzņēmumu un to apmeklē vairāki tūkstoši cilvēku.

RTU Karjeras dienā jaunieši tiksies ar uzņēmumiem un notiks karjeras izglītības pasākumi

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Karjeras dienā, kas norisināsies 6. martā Starptautiskajā izstāžu hallē Ķīpsalā un pulcēs 130 uzņēmumu pārstāvjus no 40 dažādām nozarēm, aicināti visu Latvijas augstskolu studenti, lai gūtu ieskatu situācijā darba tirgū, klātienē tiktos ar uzņēmumu pārstāvjiem, nodibinātu karjeras attīstībai vērtīgus kontaktus, kā arī piedalītos izglītojošos pasākumos – diskusijā, iedvesmojošā seminārā un īsās intervijās noskaidrojot savas iespējas saņemt jau pavisam konkrētu darba piedāvājumu. RTU Karjeras dienā, kas ir Latvijā lielākais jauniešu profesionālās orientācijas pasākums, šogad piedalīsies gan Latvijas, gan četri ārvalstu uzņēmumi, un uz to tiek aicināti gan Latvijas, gan ārvalstu studenti. Karjeras dienas izstāde – tikšanās ar uzņēmumu pārstāvjiem izstāžu hallē notiks no plkst. 10.00 līdz 16.00, dalība tajā ir bez maksas. Lai nodrošinātu iespēju Karjeras dienu apmeklēt visiem RTU studentiem, 6. martā no plkst. 12.30 studentiem ir atceltas nodarbības. Paralēli aktivitātēm hallē, kur jaunieši tiksies ar uzņēmumu pārstāvjiem, norisināsies trīs izglītojoši un praktiski ar karjeras izglītību saistīti pasākumi.  
   • 11.00 – 12.00 notiks seminārs par profesijas izvēli «Nākotne ir Tavās rokās», kuru vadīs TV personība un aktrise Ieva Florence-Vīksne. Lektore dalīsies ar savu pieredzi, kā meklēt un atrast savu profesiju, runās par šķēršļiem, to pārvarēšanu un izmantošanu savā labā. Seminārā varēs arī uzzināt, kur rast iedvesmu tad, kad gribas padoties. Reģistrācija aizpildot pieteikuma anketu.
   
   • 12.30 – 13.30 diskusija par nākotnes prasmēm un darba tirgus izaicinājumiem, kurā piedalīsies Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Znotiņš, RTU attīstības prorektors Artūrs Zeps, Anta Praņeviča no uzņēmuma «Fontes», RTU Absolventu asociācijas valdes pārstāvis un uzņēmuma «MILZU» vadītājs Enno Ence. Katrs diskusijas dalībnieks iepazīstinās ar savu redzējumu par būtiskākajiem darba tirgus jautājumiem tā attīstības aspektā, un tajā varēs iesaistīties arī apmeklētāji. Diskusiju moderēs RTU Sabiedrisko attiecību departamenta direktors Ivars Svilāns.
   
   • 13.00 – 17.00 notiks darba ātrās tikšanās jeb speed dating pasākums, kurā piedalīsies 50 uzņēmumu, aicinot studentus uz četru minūšu sarunu, kuras laikā abas puses varēs novērtēt darba attiecību uzsākšanas potenciālu. Ja pušu intereses sakritīs, pēc pasākuma jaunieši varēs saņemt pavisam konkrētus darba piedāvājumus. Pēc īsajām intervijām studentiem būs iespēja tikties un runāt arī ar citu uzņēmumu pārstāvjiem. Laiks no plkst. 13.00 līdz 15.00 atvēlēts sarunām latviešu valodā, bet no 15.00 līdz 17.00 – angļu valodā, sniedzot iespēju pasākumu apmeklēt arī ārzemju studentiem. Lai piedalītos sociālā uzņēmuma «Visas iespējas» rīkotajā speed dating pasākumā, nepieciešams iepriekš reģistrēties un aizpildīt pieteikuma anketu.
Plašāka informācija Facebook lapā.

Job speed dating

WHAT? Visas Iespējas & RTU Career Day “Job speed-dating” event

WHERE? International Exhibition Centre in Ķīpsala, exhibition hall on 2nd Floor

WHEN? 6th of March 13.00 – 15.00 (LAT) / 15.00 – 17.00 (ENG)

WHO? Young people who are looking for a full or part-time job Have you experienced that looking for a job can take a lot of time and in the end, you still don’t get what you wanted? Instead of sending several CV’s and motivation letters, meet companies “eye to eye” in a non-formal environment during RTU Career day “Job speed-dating” event which will happen on the 6th of March at 13:00 in the International Exhibition Centre in Ķīpsala, 2nd floor.

Meet several interesting companies representing different sectors! 4-minute conversation with each representative will give you a chance to ask questions, tell about your talents and find out whether there’s a “match”!

Event will happen in two parts: first part, which will happen from 13.00-15.00, will be in Latvian and meant for participants who can freely communicate in Latvian, while the second part of the event will happen in English from 15.00-17.00 and will be meant for foreigners living in Latvia and looking for a job.

After each part, there’s also going to be half an hour for some networking that you can use to ask some extra questions and talk with representatives that you didn’t get the interviews with. PARTICIPATION IN THE EVENT: Participation is for FREE. However, to apply, you need to fill in a form until 23rd of February: Registration FORM for the 2nd part in English. IMPORTANT! After registration, you need to fill in a longer questionnaire, that we’ll send to your e-mail address closer to the start of the event. Afterwards, we’ll contact you to announce the results of the selection process.

Do you want to find your job “match”? You have all the opportunities!

Visas Iespējas & RTU Karjeras dienas “Darba speed-dating” pasākums

KUR? Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala, Izstāžu zāle 2.stāvā.

KAD? 6.martā 13.00 – 15.00 (LAT) / 15.00 – 17.00 (ENG)

KAM? Jauniešiem, kas vēlas atrast pilna vai nepilna laika darbu.

Vai esi pieredzējis, ka darba meklēšana aizņem daudz laika un beigās tāpat bieži vien nesaņem to, ko sagaidīji? Tā vietā, lai sūtītu desmitiem CV un motivācijas vēstuļu, tiecies ar kompānijām “aci pret aci” neformālā gaisotnē 6. martā plkst. 13.00 Darba Speed-Dating pasākumā, kas norisināsies RTU Karjeras dienas ietvaros Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala, 2.stāva zālē. Satiec Tevi interesējošas kompānijas no dažādām sfērām. 4 minūšu saruna ar katru kompāniju būs atvēlēta tam, lai Tu noskaidrotu sev interesējošās lietas, kā arī kompānijas pārstāvji iepazītu Tavas stiprākās puses, lai galu galā jūs saprastu, vai “ir pa ceļam”.

Pasākums norisināsies divās grupās: Pirmā daļa, kas norisināsies no 13.00-15.00, notiks latviešu valodā un paredzēta jauniešiem, kas brīvi pārvalda latviešu valodu, bet otrā pasākuma daļa, kas norisināsies angļu valodā no 15.00 – 17.00, paredzēta Latvijā dzīvojošiem ārvalstu jauniešiem.

Pēc katras “speed dating” sesijas Tev būs pusstunda, ko pavadīt “networkojot”, noskaidrojot vēl neizrunātās lietas, kā arī aprunājoties ar kompānijām, ar kurām neizdevās satikties interviju ietvaros.

PIETEIKŠANĀS DALĪBAI PASĀKUMĀ: Dalība pasākumā ir BEZMAKSAS. Lai pieteiktos dalībai pasākumā, nepieciešams līdz 23.februārim reģistrēties:

• Pieteikšanās dalībai 1.daļā latviešu valodā, aizpildot elektronisko anketu. SVARĪGI! Pēc reģistrēšanās nepieciešams aizpildīt arī pieteikuma anketu, ko nosūtīsim Tev uz epastu pasākumam tuvojoties.

Pēc aizpildīto anketu saņemšanas un dalībnieku motivācijas arī izvērtēsim, kuri jaunieši varēs piedalīties pasākumā. Pasākumu organizē sociālais uzņēmums un jauniešu platforma “Visas Iespējas” sadarbībā ar RTU Karjeras centru, kas apkopo informāciju, lai palīdzētu jauniem cilvēkiem attīstīt savu potenciālu.

Vēlies atrast savu darba “match”? Tev ir Visas Iespējas!

Lekcija par trauksmi un depresiju

Ceturtdien, 27. februārī, plkst. 16.30 Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, 115. auditorijā notiks lekcija studentiem par trauksmi un depresiju – tās atpazīšanu un mazināšanas iespējām.

Iestāšanās un studijas augstskolā parasti tiek uzskatītas par nozīmīgu soli karjeras mērķu sasniegšanā. 

Tomēr studijas var būt arī smags pārbaudījums. Stress, depresija un trauksme var kļūt par šķērsli mācību procesam, akadēmisko panākumu iegūšanai un praktisku iemaņu apguvei, kas nepieciešamas nākotnes profesijā.

 Lektore runās par to, kā atpazīt depresiju un trauksmi, riska faktoriem, kas var veicināt depresijas un trauksmes traucējumu veidošanos, kā arī par to, kā neļaut šiem traucējumiem attīstīties un pēc kādām pazīmēm saprast, ka ir jādomā par profesionālās palīdzības saņemšanu.

Seminār vadīs Inese Sadauska – klīniskā psiholoģe, kura guvusi pieredzi gan konsultējot pieaugušos, pusaudžus un bērnus, gan veidojot un vadot apmācības speciālistiem. Patlaban viņa turpina papildināt zināšanas, studējot klīnisko psiholoģiju Latvijas Universitātes doktorantūrā, kā arī pēdējos trīs gadus apgūstot kognitīvi biheiviorālo terapiju.

 

Pieteikties semināram var, aizpildot anketu https://ej.uz/3464

RTU aicina uzņēmējus iepazīties ar sadarbības iespējām

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) aicina uz tikšanos dažādu nozaru uzņēmumu pārstāvjus, lai iepazīstinātu ar daudzveidīgām sadarbības iespējām ar universitāti. Par saviem darbības virzieniem un iespējamām sadarbības formām uzņēmējus 17. februārī informēs pārstāvji no vairākām RTU struktūrvienībām.

Uz tikšanos, kas notiks 17. februārī plkst. 15.00 RTU Konferenču zālē, Āzenes ielā 6, 11. stāvā, īpaši gaidīti uzņēmumu attīstības, kā arī personāla nodaļu speciālisti. Ar saviem sadarbības piedāvājumiem uzņēmumu pārstāvjus iepazīstinās RTU Dizaina fabrikas, Karjeras centra, Attīstības fonda, Absolventu asociācijas pārstāvji.

Ar Dizaina fabrikas starpniecību uzņēmēji var aicināt studentus risināt konkrētas uzņēmuma problēmas un piedalīties dažādos atvērtajos izaicinājumos, radot jaunas idejas un tehnoloģijas, kā arī attīstīt ilgtermiņa sadarbību ar universitāti pētniecības jomā un īstenot citas aktivitātes.

RTU Karjeras centra aktivitātes saistītas ar studentu karjeras izglītības jautājumiem; centrs rīko Karjeras dienu, ļaujot ik gadu studentus – potenciālos darbiniekus vai praktikantus klātienē satikt ap 140 uzņēmumu pārstāvjiem, piedāvā studentiem izglītojošas lekcijas un seminārus, kā arī karjeras speciālista un psihologa konsultācijas. Sadarbībā ar RTU Attīstības fondu uzņēmēji studentiem var piedāvāt prakses vietas, organizēt praktisko iemaņu veicināšanas, stipendiju, zinātnisko darbu konkursus un citas aktivitātes. Savukārt, Absolventu asociācija uzņēmējus iepazīstinās ar studentu un absolventu digitālo platformu «RTUconnect», kas paver iespējas tīkloties un meklēt studentus un absolventus, iesaistīties mentoringa programmā, reklamēties un piedāvāt dažādas vakances, u.c.

Lai pieteiktos pasākumam, lūgums aizpildīt anketu.

Uzņēmēji jau pirms pasākuma aicināti izmantot RTU piedāvātās sadarbības iespējas:

• RTU Dizaina fabrika vērienīgā projektā «Inovāciju granti studentiem», kas vērsts uz uzņēmējspēju un inovatīvās domāšanas veicināšanu studentos, piedāvā jaunu aktivitāti – zinātnisko pētījumu komercializācijas apmācības «Co.LAB». Apmācībās komandās apvienojas uzņēmīgākie doktoranti un industrijas partneri, lai strādātu pie pētījuma komerciālā potenciāla noteikšanas. Aktivitātei aicināti pievienoties industrijas partneri, kuri vēlas piedalīties programmā, apgūt tehnoloģiju pārneses procesu, iepazīt zinātnes potenciālu un izveidot jaunu komandu nākamajam veiksmes stāstam. Lūgums visiem interesentiem līdz 15. februārim sazināties ar Lieni Briedi, rakstot uz e-pastu liene.briede@rtu.lv

• Norit pieteikšanās RTU Karjeras centra organizētajai Karjeras dienai, kas norisināsies 6. martā Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā un pulcēs vairāk nekā 120 uzņēmumu pārstāvjus un ap 2000 apmeklētāju. Vairāk par dalības nosacījumiem sadarbības piedāvājumā.

• RTU Attīstības fonds piedāvā jau laicīgi plānot vasaras mēnešus un šajā laikā piesaistīt savā uzņēmumā praktikantus, gūstot iespēju iepazīties ar topošajiem profesionāļiem no dažādām izglītības iestādēm. Lūgums visiem interesantiem sazināties ar Leldi Lozi, rakstot lelde.loze@rtu.lv.

• RTU Absolventu asociācija aicina interesentus reģistrēties studentu un absolventu digitālajā platformā «RTUconnect» un sākt izmantot platformas piedāvātās iespējas.

Papildu jautājumu gadījumā sazināties: Una Vorma Karjeras atbalsta un pakalpojumu nodaļas vadītāja Studentu servisa departaments Āzenes iela 6, Rīga Tālr. +371 67089025, +371 29582221 una.vorma@rtu.lv; karjera@rtu.lv

Karjeras dienā Ieva Florence-Vīksne vadīs semināru par profesijas izvēli

Rīgas Tehniskās universitātes Karjeras dienā, kas 6. martā norisināsies starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, notiks vairākas ar karjeras izglītību saistītas lekcijas un semināri. Vienu no semināriem plkst. 11.00 – 12.00 – «Nenokavē savu nākotni» – vadīs TV personība un aktrise Ieva Florence-Vīksne.

I. Florence-Vīksne dalīsies ar savu pieredzi, kā meklēt un atrast savu profesiju, runās par šķēršļiem, to pārvarēšanu un izmantošanu savā labā. Seminārā varēs arī uzzināt, kur rast iedvesmu, kad gribas padoties.

Seminārā tiks apspriesti vairāki temati:

1. Profesionālais aicinājums dzīvē;

2. «Atrast savu» – izaugsme, attīstība, panākumi;

3. Kā meklēt savu profesiju;

4. Šķēršļi – kas tie ir mūsu ceļā, un kā tos pārvarēt, izmantot;

5. Kur rast iedvesmu;

6. Kā būt drosmīgam un nepadoties;

7. Kāpēc svarīgi ir atrast savu profesiju.

Semināra vadītāja ir arī māksliniece, radio SWH balss, «Bad Habits» mūzikas grupas menedžere un savas kompānijas «BM Production vadītāja». Viņa ir absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmijas Dramatiskā teātra un kino mākslas fakultāti, pazīstama ar lomām filmās «Dvēseļu putenis», «Jaungada Taksometrs 2» un citās, kopš 2014. gada strādā Dailes teātrī.

Pieteikties lekcijai var, aizpildot pieteikuma anketu. Vairāk par Karjeras Dienu 2020 meklē Facebook pasākumā.

Seminārs studentiem «CV un motivācijas vēstules veidošana»

Trešdien, 12. februārī, no plkst. 16.30 līdz 18.00 Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 115. auditorijā, Ķīpsalas ielā 6 notiks seminārs par CV un motivācijas vēstules izveidošanu.

Gatavojoties RTU Karjeras dienas 2020 apmeklējumam, studenti uzzinās, kā veiksmīgi sagatavot darba devējam pievilcīgu CV un motivācijas vēstuli.

Semināra galvenie temati: • Ar ko sākas CV un motivācijas vēstules sagatavošana? • Kā izskatās mūsdienīgs CV? • Kas tavā CV piesaista darba devēja uzmanību? • Motivācijas vēstule – vai to lasa un ko tur rakstīt? • Biežāk pieļautās kļūdas CV un motivācijas vēstules sagatavošanā.

Semināru vadīs RTU Karjeras centra karjeras konsultante Eva Patmalniece.

Dalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc lūdzam pieteikties savlaicīgi. Pieteikšanās semināram notiek, aizpildot elektronisko anketu.

Papildu informāciju un konsultāciju par CV un motivācijas vēstules uzlabošanu iespējams saņemt, rakstot vēstuli uz e-pastu eva.patmalniece@rtu.lv ar norādi “Seminārs CV un MV”.

Darbs Latvijā: padomi un viltības, kā atrast labu darbu Latvijā

Seminārs angļu valodā ārzemju studentiem «Darbs Latvijā: padomi un viltības, kā atrast labu darbu Latvijā» Otrdien, 4. februārī, no plkst. 16.30 līdz 18.00 Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes 115. auditorijā, Āzenes ielā 12/1 notiks seminārs par darbu Latvijā. Seminārs tiek organizēts sadarbībā ar SIA «Cabot Latvia». Šis uzņēmums ir «Cabot Corporation» biznesa pakalpojumu centrs, kas nodrošina grāmatvedības, finanšu, iepirkumu, pārdošanas, klientu apkalpošanas, transporta, IT, datu pārvaldes un citus procesus «Cabot» uzņēmumiem Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā. Semināra mērķis ir sniegt informāciju par to, kā darba tirgus darbojas Latvijā. Galvenie temati:
 • Latvijas darba tirgus;
 • Kādus darbiniekus meklē darba devēji;
 • Kā vislabāk sevi prezentēt potenciālajam darba devējam.
Semināru vadīs Marija Gendriksone, «Cabot Corporation» talantu piesaistes vadītāja , viņa personāla atlases jomā strādā kopš 2012. gada. Semināra laikā viņa dalīsies savā pieredzē un atbildēs uz semināra dalībnieku jautājumiem. Semināra valoda: angļu. Dalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc lūgums pieteikties savlaicīgi. Pieteikšanās semināram notiek, aizpildot elektronisko veidlapu Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar eva.patmalniece@rtu.lv