Studentus aicina gatavoties RTU Karjeras dienai un uzlabot CV / RTU Career center invites students to improve their CV

Gatavojoties lielākajam un tradīcijām bagātākajam profesionālās karjeras attīstības pasākumam Latvijā – Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Karjeras dienai, – RTU Karjeras centrs aicina studentus pievērsties profesionālās orientācijas pasākumiem, konsultanta vadībā izveidojot vai uzlabojot savu CV. Lai to izdarītu, trīs pirmdienas – 4., 11. un 18. februārī – studenti aicināti klātienē izmantot karjeras speciālista konsultācijas.

Lai studentu saruna ar potenciālajiem darba devējiem Karjeras dienā, kas notiks 22. februārī, norisinātos veiksmīgāk, RTU Karjeras centrs aicina uz pasākumu ņemt līdzi savu CV, tāpēc tas iepriekš ir jāsagatavo vai jāatjauno un jāuzlabo.

«CV ir vizītkarte potenciālajam darba devējam un arī priekšstats, ko par sevi veidojam. Konsultācijā ir iespēja saņemt «skatu no malas», kas var palīdzēt pielāgot CV konkrētajai vakancei vai vienkārši pamanīt detaļas, ko pats var palaist garām,» uzsver RTU Karjeras centra karjeras konsultante Eva Patmalniece. Saņemt ieteikumus CV uzlabošanai varēs 4., 11. un 18. februārī no 9.30 līdz 18.00, konsultējoties ar Karjeras centra speciālisti klātienē Studentu servisa centrā, Āzenes ielā 6 vai sūtot CV uz e-pastu Eva.Patmalniece@rtu.lv.

Iepazīties ar programmu un sekot līdzi aktualitātēm var:

RTU Karjeras centra mājas lapā

Seko «RTU Karjeras diena 2019» pasākumam Facebook lapā

 

 

Students are invited to prepare for the RTU Career Day and improve their CV

As the biggest event devoted to professional career growth in Latvia is approaching – Riga Technical university (RTU) Career day, RTU Career center invites students to join professional orientation events – creating and improving your CV with help of a consultant. Three Mondays – on 4th, 11th and 18th of February students are invited to visit career counselor consultations.

To have more successful conversation between students and potential employers, Career center invites to bring your CV to Career day, therefor it is important to prepare it or update it in advance.

RTU Career center career consultant Eva Patmalniece points out that «CV is your business card for a potential employer and also the impression we create about ourselves. During the consultation it is possible to receive «an outside view» that may help to adapt it for a specific vacancy or simply to notice details, that you have missed». Consultations for improving your CV will be available in Career center, Āzenes street 6 on 4th, 11th and 18th of February from 9.30 till 18 or by sending you CV to email Eva.Patmalniece@rtu.lv

RTU Career center web page.

«RTU Career day 2019» event on Facebook.

TechChill invites to apply for the volunteer role

Are you interested in the startup world and would like to see how the biggest tech and startup event in Baltics is built? If so, there’s a volunteer opportunity to give a helping hand and meet like-minded people from around the world. TechChill is announcing the open call for volunteers to become a part of the event’s team.

 

By volunteering, everyone has a chance to be a part of the biggest Baltic startup and tech event, the one that has grown from a few hundred participants to two thousand international visitors from more than 50 countries. At TechChill 2018 it took more than 100 volunteers from around the world to make it happen, and as the event gathers more and more participants every year, this year the organizers are aiming to do it bigger and better. To do so, TechChill invites everyone from the age of 16 with no country restrictions to become a part of the volunteer team.

 

As the event gathers tech heads from around the world, your language skills should include good communication in English. Any additional language could be an advantage but is not mandatory. In case you are motivated to join the volunteer team but don’t fit one or more of the requirements, don’t hesitate to contact the team as there are different tasks and positions to fill for TechChill 2019.

 

“Being a part of TechChill as a volunteer gave me a great insight, how hard it is, to pull something as big as TechChill off and what happens in the Baltics startup scene itself. It was a great chance to meet people who think alike, and has a passion for entrepreneurship and challenging problems, that they have faced in their lives,” tells Emils Darzins, who is now part of the team as the Sales Manager at TechChill.

 

Laila Ratmane will also be joining TechChill 2019 as a Volunteer Lead, after being part of the volunteer experience for two years in a row. “Kickass speakers, love of innovation in the air and a chance to blend in with all those inspiring people – you just can’t go wrong by choosing to volunteer. Everyone from everywhere will be there and you have a chance to be a significant part of it. It’s up to you!”

 

See what’s planned and apply here until January 13.

 

“As the event grows, a lot of has changed, but one remains the same – our team of volunteers who always does such an amazing job and without whom we wouldn’t see the TechChill as it is. The event itself brings together like-minded people to find new and great opportunities and we are happy to share them with our volunteers who always have been a huge support to our core team,” says Kristine Kornilova, the CEO of the TechChill.

 

TechChill allows to network and finds new connections not only for startups and investors but also for volunteers. Joining the volunteer team might be an important step before becoming a part of the TechChill, any other tech event or even joining the startup as the full-time employee or just gain positive memories, new friends and valuable experience in building a multinational event. Furthermore, you get the chance to join the conference for free, including the invitation-only parties and some of the side events. The details about the volunteer team meetup and briefing will be announced after you receive a confirmation email, which you can expect no later than January 17, 2019.

 

About TechChill

TechChill is known as the year’s most ambitious and recognizable Baltic startup ecosystem event and the best opportunity to meet the most promising new founders and ideas from the Baltics. The conference has grown rapidly – from a few hundred participants to two thousand international visitors. Every February, under the TechChill’s leadership, Riga becomes a global innovation, business and networking center for a week. The next TechChill will happen on February 21-22, 2019 in Riga. Read more: www.techchill.co

 

Contacts for media:

Kristīne Šeiko

Email: kristine@ethos.lv

Mobile: +371 26974809

TechChill aicina pieteikties brīvprātīgos

Vai interesējies par jaunuzņēmumu pasauli, un vēlies ne tikai redzēt, bet arī piedalīties Baltijas valstu lielākās tehnoloģiju un jaunuzņēmumu konferences tapšanā? Piesakies brīvprātīgo komandai, lai palīdzētu TechChill 2019 organizēšanā, un izmanto šo iespēju, lai satiktu domubiedrus un tehnoloģiju entuziastus no visas pasaules.

 

Kļūstot par brīvprātīgo, jauniešiem tiek dota iespēja piedalīties Baltijas lielākajā jaunuzņēmumu tehnoloģiju pasākumā, kas dažu gadu laikā izaudzis no dažiem simtiem dalībnieku līdz diviem tūkstošiem starptautisku apmeklētāju no vairāk nekā 50 valstīm. TechChill 2018 organizēšanā piedalījās vairāk kā 100 brīvprātīgo no visas pasaules, bet, ņemot vērā, ka pasākums katru gadu pulcē arvien vairāk dalībnieku, pasākuma rīkotāji akcentē brīvprātīgo komandas darba nozīmi un nepieciešamību. TechChill aicina ikvienu interesentu vecumā no 16 gadiem, un no jebkuras pasaules valsts, kļūt par brīvprātīgo.

 

Konference pulcē tehnoloģiju entuziastus no visas pasaules, tāpēc, lai veiksmīgi darbotos brīvprātīgo komandā, ir nepieciešamas labas angļu valodas prasmes. Citu valodu prasme tiks vērtēta kā priekšrocība, taču nav obligāta prasība. Ja vēlies kļūt par brīvprātīgo, bet kāda prasība neatbilst iepriekš minētajām, sazinies ar TechChill komandu, lai apspriestu citas iespējas.

 

“Darbojoties TechChill brīvprātīgo komandā, es guvu vērtīgas zināšanas par Baltijas jaunuzņēmumu ekosistēmu, kā arī guvu ieskatu pasākumu rīkošanā un sapratu, cik sarežģīta ir tik lielu konferenču organizēšana. Papildus tam, man bija iespēja satikt domubiedrus, kurus arī interesē gan uzņēmējdarbība, gan ar to saistīti izaicinājumi,” stāsta Emīls Dārziņš, kurš šobrīd TechChill komandā darbojas kā pārdošanas vadītājs.

 

Pēc divu gadu pieredzes brīvprātīgo komandā, Laila Ratmane pievienosies TechChill organizatoriem, lai koordinētu šī gada brīvprātīgo darbu. “Aizraujoši runātāji, inovāciju pasaules entuziasti un iespēja iepazīties ar tik daudz iedvesmojošiem cilvēkiem – brīvprātīgais darbs TechChill konferencē noteikti ir lieliska izvēle!”

 

Lai kļūtu par brīvprātīgo, piesakies šeit līdz 13.janvārim.

 

“Konferencei augot un attīstoties, brīvprātīgo komanda vēl joprojām ir tās nemainīgs papildinājums. Viņu entuziasms un lieliski paveiktais darbs ir liels ieguldījums TechChill nākotnē. Konferences mērķis ir apvienot līdzīgi domājošus cilvēkus, un tāpat kā citiem dalībniekiem, arī brīvprātīgajiem mēs vēlamies sniegt jaunas iespējas un izaicinājumus,” saka Kristīne Korņilova, TechChill vadītāja.

 

TechChill konferences laikā gan jaunuzņēmumu vadītājiem un investoriem, gan brīvprātīgajiem ir iespēja dibināt jaunus kontaktus. Darbs brīvprātīgo komandā sniegs pozitīvu pieredzi, jaunus draugus un vērtīgu ieskatu starptautiska pasākuma rīkošanā, taču, iespējams, tas var būt arī izšķirošs solis, lai nākotnē strādātu TechChill komandā vai arī kādā jaunuzņēmumā. Brīvprātīgajiem ir iespēja bez maksas apmeklēt konferenci, kā arī slēgtos un citus papildus pasākumus. Plašāka informācija par brīvprātīgo komandas tikšanos tiks izziņota pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas, kas tiks izsūtīts ne vēlāk kā 17.janvārī.

 

Par TechChill

TechChill ir kļuvis par gada vērienīgāko un atpazīstamāko Baltijas ekosistēmas atbalsta pasākumu, kā ietvaros ir arī lieliska iespēja iepazīt daudzsološākos jaunuzņēmumus un ideju autorus no Baltijas valstīm. Pēdējo pāris gadu laikā konference ir strauji attīstījusies – no dažiem simtiem interesentu, šobrīd TechChill katru gadu pulcē vairāk nekā divus tūkstošus starptautisko apmeklētāju. Katru februāri ar TechChill palīdzību Rīga, nedēļas garumā, kļūst par globālu inovāciju, biznesa un sadarbības veidošanas centru. Nākamā TechChill konference notiks 2019. gada 21. un 22. februārī, Rīgā. Plašāka informācija šeit: www.techchill.co

 

Kontaki medijiem:

Kristīne Šeiko

E-pasts: kristine@ethos.lv

Mob.tālr.: +371 26974809